2019. február 22. Péntek,  Gerzson  
   
 
 
KöszöntőKórházunkról Szakrendeléseink Osztályaink Egynapos sebészeti szakellátásMinőségirányítás BetegségmegelőzésBetegtájékoztatókTudományos előadások programjaiKórházi alapítványok Hasznos információk Hírek közlemények HirdetőtáblaDolgozói kedvezményekEurópai Uniós pályázataink
 
 
Lakossági tájékoztatóMikor forduljon sürgősen orvoshozFontosabb telefonszámok Ügyeletes gyógyszertárak
 


Ellátás racionalizálása a Réthy Pál KórházbanElérhetőség, megközelítésVárólista
Sürgősségi betegellátásLakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
 

A lakosság sürgősségi ellátását, amely sürgős szükség esetén vehető igénybe, a Mentőszolgálat (OMSZ), a napi 24 órás Sürgősségi Betegellátó Osztály, a háziorvosi szolgálatból munkaidőn túl (hétköznap délután 4 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén, pihenő és munkaszüneti napon egész nap) létrehozott alapellátási ügyeleti szolgálat biztosítja.

Mivel sürgősségi ellátásról csak sürgős szükség esetén beszélhetünk, ezért olyan egészségi állapotban bekövetkezett változás esetén vehető igénybe, amikor ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Azok az egészségben bekövetkezett változások, amelyek ebbe a körbe nem tartoznak bele, azok nem sürgősségi ellátási esetek.

Az OMSZ-ot kell hívni és hívására az orvoson kívül bárki jogosult, ha a beteg azonnali ellátására van szükség, ilyen esetek: személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa, ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn, heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetekben, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet, szülészeti esemény során, ha az erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel, heveny tudatzavar esetén, ideértve az ittasság miatti tudatzavart is, veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja esetén. A mentésre feljogosított szervezet elvégzi a sürgősségi ellátást, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan a beteget a  legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz szállítja, valamint a beteget szállítás közben  ellátja.

A békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőintéztben, mint fekvő-és járó-beteg szakellátó intézményben a heveny tünetek, valamint a sürgősségi ellátást igénylő felnőtt betegek ellátására, 2006. októbere óta Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) működik, ahol mindennap két műszakos munkarendben folyik a munka, reggel 8 órától este 20 óráig és este 20 órától reggel 8 óráig. Ide a betegek személyesen, beutaló nélkül jelentkezhetnek, vagy mentő szállítja be őket, illetve az alapellátási ügyeletről az ügyeletes orvos átirányítása alapján kerülhetnek az osztályra. Amennyiben a beteg maga jelentkezik, egy orvos-szakmai szempontból néhány irányított kérdésekből álló állapotfelmérő lapot töltenek ki, mely alapján eldöntik, hogy a beteget a SBO-n kell ellátni, vagy alapellátási ügyeletre kell küldeni, esetleg otthonába bocsátható. Fontos, hogy a beteg az állapotáról mindent tudomása és képessége szerint elmondjon, az a valóságnak megfeleljen.  Ha a SBO-ra való felvételről döntenek, a beteg állapotának súlyosságára tekintettel besorolják betegeket, mely az ellátási sorrendjüket is meghatározza. Amíg várakoznak, úgynevezett triázs nővér figyelemmel kíséri az esetleges állapotváltozásukat, és erre tekintettel az ellátási sorrend is megváltozhat. Ezután a beteg vizsgálata történik, a szükséges beavatkozásokat elvégzik, az eredménye alapján dönthetnek a beteg hazabocsátásáról, ha azonban a beteg ellátása és/vagy megfigyelésének szükségessége felmerül, a SBO-n marad, amely időtartama 24 órát nem haladhatja meg. Dönthetnek úgy is, hogy beteget a kórház egyéb osztályára küldik felvételre, vagy más egészségügyi intézménybe továbbirányítják, ha olyan speciális ellátást igényel, ami a kórházban nem teljesíthető.

Tekintettel arra, hogy a SBO ellátási területe Békés megye kb. 40%-ára terjed ki, csupán 12 ággyal működik, a diagnosztikai eljárások (labor, röntgen) kapacitása, a leletek kiadásának gyorsasága gyakran alacsony a betegszámhoz mérten, a kórház csökkentett ágyszámú fekvő-beteg osztályára való felvétel sem zökkenőmentes, és még, ha az indokolatlanul jelentkező  betegeket is számba vesszük, talán érthetővé válik, hogy a fentiek  legnagyobb igyekezetünk ellenére is a  várakozási idő hosszabbodásához vezethetnek.

A békéscsabai felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet a Csaba Ügyeleti Kft irányítása alatt működik és a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet épületében található, azonban attól szervezetében, működésében és vezetésében is elkülönül, hiszen a kórház szakellátási, a háziorvosi ügyelet alapellátási szintű tevékenységet végez.

Az alapellátási ügyeletet a járó-betegek közvetlenül felkereshetik, de egy részük a kórházi SBO-ról kerül átirányításra, amennyiben állapotuk vélhetően lehetővé teszi a probléma alapellátási szintű megoldását. A fekvőbetegekhez történő kihívás részben a hozzátartozó által személyesen, részben telefonhívás útján kerülhet bejelentésre. Az ügyeletes orvos megítélése alapján a járó- és fekvőbetegek vagy saját hatáskörben kerülnek végleges ellátásra, vagy állapotuk súlyosságától függően továbbirányításra kerülnek az SBO-ra, szükség esetén a mentőszolgálat közreműködésével.  

A háziorvosi ügyelet fő feladata az alapszintű sürgősségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azoknak a háziorvosi teendőknek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött, amelyek a következő rendelési időig nem halaszthatók, általában azokat képes saját hatáskörében véglegesen ellátni, amelyek néhány órán belüli, de nem azonnali ellátást igényelnek.    Érdemes tudni és szem előtt tartani, hogy a háziorvosi ügyelet, bár mindig igyekszik a lehető leghamarabb segítséget nyújtani, reálisan nem képes az azonnali elérhetőség biztosítására, szemben a mentőszolgálattal és az SBO-val, figyelembe véve azt is, hogy az esetek többségében egy ügyeletes orvos látja el 70 ezer ember sürgősségi alapellátását, beleértve a rendelői forgalmat és a környező településekre is kiterjedő területi feladatokat, a kihívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek, mire egy adott vizsgálatra sor kerül.

A többszintű, többszereplős sürgősségi ellátás összehangolt működése feltételezi a benne résztvevők kölcsönös együttműködését, de legalább ennyire fontos a lakosság megfelelő tájékozottsága, segítő hozzáállása. Az a cél, hogy minden beteg az állapotának megfelelő legoptimálisabb helyen és időben részesüljön sürgősségi ellátásban. Ehhez szükség van arra, hogy mindenki csak indokolt esetben vegye igénybe a sürgősségi ellátást, és ha igénybe veszi, lehetőség szerint az állapotának megfelelő ellátási formát próbálja választani (háziorvosi ügyelet, SBO vagy mentőszolgálat). A sürgősségi ellátásnak nem feladata pl. a régóta fennálló, krónikus panaszok kivizsgálása vagy a folyamatosan szedett gyógyszerek felírása. Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló személy vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja az egészségügyi személyzetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényegesebb kórelőzményi adatokról.    

Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását, szükség esetén alternatív megoldás választását.

 

Foglalkozás egészségügyi Kft.Aranymérleg GyógyszertárBiztonsági tanácsadóSürgősségi betegellátásÁllásajánlatokBetegelégedettségi kérdőív LinkekBetegségekről érthetően Gyógyszer információkSzavazás
Jelenleg nincs szavazási kérdésünk!